ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน