คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานและประเมินผล ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 มิ.ย. 2563
2 ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าศาลา งานทะเบียนราษฏร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 มิ.ย. 2563
3 ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าศาลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
96
19 มิ.ย. 2562
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
99
13 มิ.ย. 2562
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
13 มิ.ย. 2562
6 มาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 มิ.ย. 2562
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 มิ.ย. 2562
8 ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทต.ท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 พ.ค. 2562
9 ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 พ.ค. 2562
10 ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3