ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้มเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ต.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอ่างเก็บขยะด้านท้าย รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2366 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ก.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 ก.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๖๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ก.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์สำหรับจ่ายไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ก.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชักโครกห้องน้ำของอาคาร ๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ก.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ kcs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 ก.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37