ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ระกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 พ.ย. 2561
132 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 พ.ย. 2561
133 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 ต.ค. 2561
134 ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) รุ่นที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 ต.ค. 2561
135 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ต.ค. 2561
136 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 ต.ค. 2561
137 ประกาศการาจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ต.ค. 2561
138 ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ต.ค. 2561
139 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ ทต.ท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ต.ค. 2561
140 ประกาศสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ ทต.ท่าศาลาประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51