ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมประชาคมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ม.ค. 2561
172 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 ธ.ค. 2560
173 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 ธ.ค. 2560
174 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
14 ธ.ค. 2560
175 ประกาศขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 พ.ย. 2560
176 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
10 พ.ย. 2560
177 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 พ.ย. 2560
178 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 พ.ย. 2560
179 ประชาสัมพันธ์แผนผังและขั้นตอน การรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
31 ต.ค. 2560
180 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51