ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักริมถนนเทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
23 ก.ค. 2562
112 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 ก.ค. 2562
113 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ก.ค. 2562
114 ประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
95
18 มิ.ย. 2562
115 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 10
87
14 มิ.ย. 2562
116 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 เม.ย. 2562
117 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 เม.ย. 2562
118 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
12 มี.ค. 2562
119 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ก.พ. 2562
120 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51