ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 ก.ย. 2561
142 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
26 ก.ย. 2561
143 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 ก.ย. 2561
144 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
04 ก.ย. 2561
145 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ก.ย. 2561
146 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ส.ค. 2561
147 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ส.ค. 2561
148 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ส.ค. 2561
149 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
31 ก.ค. 2561
150 ประกาสสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
92
24 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51