ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 มอบอำนาจและมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ก.พ. 2558
252 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
30 ธ.ค. 2557
253 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
13 พ.ย. 2557
254 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
03 เม.ย. 2557
255 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
28 ธ.ค. 2556
256 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
26 ธ.ค. 2556
257 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
24 พ.ย. 2556
258 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
504
18 พ.ย. 2556
259 ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
450
06 พ.ย. 2556
260 ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
404
16 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51