ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 ต.ค. 2563
52 ประกาศการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ต.ค. 2563
53 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 ก.ย. 2563
54 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 ก.ย. 2563
55 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
25 ส.ค. 2563
56 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ครั้งที่15 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ส.ค. 2563
57 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 ส.ค. 2563
58 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
23 ก.ค. 2563
59 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 ก.ค. 2563
60 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
23 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51