ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตเทสบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
97
18 ก.ค. 2561
152 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่10 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 ก.ค. 2561
153 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
13 มิ.ย. 2561
154 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
07 มิ.ย. 2561
155 ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 มิ.ย. 2561
156 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
24 พ.ค. 2561
157 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
23 พ.ค. 2561
158 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 เม.ย. 2561
159 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 มี.ค. 2561
160 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51