ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 ก.พ. 2561
162 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแผปลง ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ก.พ. 2561
163 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
19 ก.พ. 2561
164 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 ม.ค. 2561
165 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ม.ค. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
23 ม.ค. 2561
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
22 ม.ค. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 ม.ค. 2561
169 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
115
16 ม.ค. 2561
170 คำสั่งจัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51