ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
24 ต.ค. 2560
182 การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ต.ค. 2560
183 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 ต.ค. 2560
184 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
09 ต.ค. 2560
185 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ต.ค. 2560
186 ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
25 ก.ย. 2560
187 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 ก.ย. 2560
188 ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 ก.ย. 2560
189 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ก.ย. 2560
190 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
02 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51