ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 มี.ค. 2564
2 ประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์การใช้ห้องประุมเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 มี.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลท่าศาลา ว่าด้วยการใช้บริการสนามฟุตซอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลท่าศาลา พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 มี.ค. 2564
4 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ก.พ. 2564
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 ก.พ. 2564
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.พ. 2564
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ก.พ. 2564
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 ก.พ. 2564
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 ก.พ. 2564
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51