ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ต.ค. 2563
2 ประกาศการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 ต.ค. 2563
3 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 ต.ค. 2563
4 ประกาศการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 ต.ค. 2563
5 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ก.ย. 2563
6 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 ก.ย. 2563
7 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 ส.ค. 2563
8 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ครั้งที่15 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 ส.ค. 2563
9 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ส.ค. 2563
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46