ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ม.ค. 2565
2 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ครั้งที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ม.ค. 2565
3 ประกาศ เรื่องรานการจ่ายเงินสะสม (ครั้งที่๑)ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ม.ค. 2565
4 ประกาศรายงานการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ม.ค. 2565
5 ประกาศ การให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ธ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ธ.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ธ.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้าง ปีฯ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
28 ต.ค. 2564
9 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ต.ค. 2564
10 ประกาศการโอนงบประะมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ครั้งที่15 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54